Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Obszar praktyki

Obszary praktyki Kancelarii Adwokackiej w Płocku

Sprawy karne

Specjalizacją Kancelarii Adwokackiej w Płocku jest obsługa w zakresie prawa karnego. Zajmujemy się zarówno prowadzeniem spraw na etapie postępowania przygotowawczego, jak również sądowego i wykonawczego.

W ramach usług świadczonych przez naszą Kancelarię w Płocku:

 • reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań przygotowawczych przed organami prokuratury oraz przed sądami, a w szczególności:
  • uczestniczymy w przesłuchaniach i innych czynnościach dotyczących naszych Klientów przed organami prokuratury;
  • spotykamy się z Klientami, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania
  • sporządzamy wszelkie niezbędne pisma, w tym zażalenia i wnioski dotyczące stosowanych środków zapobiegawczych, wnioski dowodowe, inne pisma procesowe niezbędne w toku postępowania przygotowawczego.
 • reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań sądowych;
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za oczywiście niesłuszne pozbawienie wolności i tymczasowe aresztowanie;
 • reprezentujemy naszych Klientów na etapie postępowania wykonawczego, w szczególności w postępowaniach o:
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
  • udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
  • udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia;
  • rozłożenie na raty lub umorzenie kary grzywny.

Sprawy cywilne

Klientom naszej Kancelarii Prawnej oferujemy także obsługę z zakresu prawa cywilnego w następujących dziedzinach:

 • sprawy rozwodowe;

 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (stosunki między rodzicami a dziećmi, ubezwłasnowolnienia);

 • sprawy alimentacyjne;

 • sprawy o naprawienie szkody (błędy medyczne, odszkodowania komunikacyjne, szkody wyrządzone na mieniu, szkody na osobie, zadośćuczynienie)

 • sprawy spadkowe (działy spadku, stwierdzenia nabycia spadku);

 • sprawy dotyczące zniesienia współwłasności;

 • sprawy o zapłatę;

 • sprawy windykacyjne;

 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, naruszenie posiadania, służebności, użytkowania, zastawy, hipoteki, naruszenia własności);

 • sprawy dotyczące uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli;

 • sprawy dotyczące roszczeń pauliańskich;

 • sprawy dotyczące cesji wierzytelności;

 • sprawy dotyczące potrącenia należności itp.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego prowadzimy zarówno na etapie postępowania sądowego, jak przedsądowego. W imieniu Klientów Kancelarii Adwokackiej Kamila Flatow uczestniczymy w negocjacjach przed sądami polubownymi. Wszystkie podejmowane przez naszych adwokatów działania mają na celu możliwie najskuteczniejsze i najszybsze rozwiązanie problemów naszych mocodawców.

Sprawy reprywatyzacyjne

Jednym z najważniejszych obszarów działalności naszej Kancelarii Adwokackiej w Płocku jest reprezentacja Klientów i prowadzenie postępowań w sprawach reprywatyzacyjnych, przede wszystkim dotyczących zwrotu nieruchomości utraconych przez prawowitych właścicieli w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Nasza Kancelaria Prawna w Płocku z powodzeniem prowadzi sprawy o zwrot nieruchomości nie tylko warszawskich, lecz również położonych w innych regionach kraju.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawnicy płockiej Kancelarii Adwokackiej adwokata Kamila Flatow zajmują się również prowadzeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy Klientów Kancelarii w sprawach spornych pracowników i pracodawców oraz przedsiębiorstwa i inne podmioty odwołujące się od decyzji KRUS i ZUS.

Sprawy z zakresu prawa handlowego i gospodarczego

Świadczymy także usługi z zakresu prawa handlowego i gospodarczego przedsiębiorcom. Oferta ta skierowana jest do podmiotów zorganizowanych. Prowadzimy obsługę prawną firm w oparciu o umowę stałego zlecenia lub umowę o prowadzenie poszczególnych spraw. Działania podejmowane przez prawników zatrudnionych w naszej Kancelarii zmierzają do zwiększenia korzyści naszego mocodawcy oraz sprawnego i efektywnego egzekwowania praw i roszczeń Klientów.

Sprawy rejestrowe

Na życzenie Klienta nasza Kancelaria Adwokacka w Płocku przeprowadza proces rejestracji podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Porady Prawne

W ramach kompleksowej obsługi prawnej udzielamy porad prawnych w sprawach dotyczących następujących gałęzi prawa:

 • prawo administracyjne
 • prawo autorskie
 • prawo bankowe
 • prawo budowlane
 • prawo cywilne
 • prawo energetyczne
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo handlowe
 • prawo karne
 • prawo karne – skarbowe
 • prawo konkurencji
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo pracy
 • prawo przewozowe
 • prawo reprywatyzacyjne
 • prawo rodzinne
 • prawo rzeczowe
 • prawo spadkowe
 • prawo spółdzielcze
 • prawo telekomunikacyjne
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo upadłościowe
 • prawo wekslowe
 • prawo własności przemysłowej
 • prawo zamówień publicznych
 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne i inne
 • sprawy rejestrowe
 • windykacja

Search

Categories

 • Brak kategorii

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Kamil Flatow.

ul. Bohaterów Warszawy 10 lok. 34

02-495 Warszawa
FILIA W PŁOCKU

ul. Piasta Kołodzieja 1 lok. 5
tel. 696-041-453
e-mail: kamilflatow@gmail.com

Kilka słów wstępu

Potrzebny prawnik? Oferujemy Państwu kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego (alimenty, rozwody, separacje), administracyjnego (reprywatyzacja), gospodarczego, handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Naszą ofertę kierujemy do osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych...
» czytaj więcej