Prawnik Płock

Darmowa konsultacja

W godz. 9-17

Zadzwoń:
+48 696 041 453

Usługi prawne:

obszar-dzialalnosci-kancelaria-adwokacka-plock

Usługi prawne w Płocku

Sprawy karne
Specjalizacją Kancelarii Adwokackiej w Płocku jest obsługa w zakresie prawa karnego. Zajmujemy się zarówno prowadzeniem spraw na etapie postępowania przygotowawczego, jak również sądowego i wykonawczego. W ramach usług świadczonych przez naszą Kancelarię w Płocku:

 • reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań przygotowawczych przed organami prokuratury oraz przed sądami;
 • uczestniczymy w przesłuchaniach i innych czynnościach dotyczących naszych Klientów przed organami prokuratury;
 • spotykamy się z Klientami, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania;
 • sporządzamy wszelkie niezbędne pisma, w tym zażalenia i wnioski dotyczące stosowanych środków zapobiegawczych, wnioski dowodowe, inne pisma procesowe niezbędne w toku postępowania przygotowawczego;
 • reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań sądowych;
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za oczywiście niesłuszne pozbawienie wolności i tymczasowe aresztowanie;
 • reprezentujemy naszych Klientów na etapie postępowania wykonawczego;
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia;
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o rozłożenie na raty lub umorzenie kary grzywny.

 

Sprawy cywilne
Klientom naszej Kancelarii Prawnej oferujemy także obsługę z zakresu prawa cywilnego w następujących dziedzinach:

 • sprawy rozwodowe;
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (stosunki między rodzicami a dziećmi, ubezwłasnowolnienia);
 • sprawy alimentacyjne;
 • sprawy o naprawienie szkody (błędy medyczne, odszkodowania komunikacyjne, szkody wyrządzone na mieniu, szkody na osobie, zadośćuczynienie)
 • sprawy spadkowe (działy spadku, stwierdzenia nabycia spadku);
 • sprawy dotyczące zniesienia współwłasności;
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy windykacyjne;
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, naruszenie posiadania, służebności, użytkowania, zastawy, hipoteki, naruszenia własności);
 • sprawy dotyczące uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli;
 • sprawy dotyczące roszczeń pauliańskich;
 • sprawy dotyczące cesji wierzytelności;
 • sprawy dotyczące potrącenia należności itp.

 

reprezentowanie-w-sadzie

Reprezentujemy naszych klientów

Sprawy z zakresu prawa cywilnego prowadzimy zarówno na etapie postępowania sądowego, jak przedsądowego. W imieniu Klientów Kancelarii Adwokackiej Kamila Flatow uczestniczymy w negocjacjach przed sądami polubownymi.

Wszystkie podejmowane przez naszych adwokatów działania mają na celu możliwie najskuteczniejsze i najszybsze rozwiązanie problemów naszych mocodawców.

Sprawy reprywatyzacyjne
Jednym z najważniejszych obszarów działalności naszej Kancelarii Adwokackiej w Płocku jest reprezentacja Klientów i prowadzenie postępowań w sprawach reprywatyzacyjnych, przede wszystkim dotyczących zwrotu nieruchomości utraconych przez prawowitych właścicieli w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Nasza Kancelaria Prawna w Płocku z powodzeniem prowadzi sprawy o zwrot nieruchomości nie tylko warszawskich, lecz również położonych w innych regionach kraju.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawnicy płockiej Kancelarii Adwokackiej adwokata Kamila Flatow zajmują się również prowadzeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy Klientów Kancelarii w sprawach spornych pracowników i pracodawców oraz przedsiębiorstwa i inne podmioty odwołujące się od decyzji KRUS i ZUS.

Sprawy z zakresu prawa handlowego i gospodarczego
Świadczymy także usługi z zakresu prawa handlowego i gospodarczego przedsiębiorcom. Oferta ta skierowana jest do podmiotów zorganizowanych. Prowadzimy obsługę prawną firm w oparciu o umowę stałego zlecenia lub umowę o prowadzenie poszczególnych spraw. Działania podejmowane przez prawników zatrudnionych w naszej Kancelarii zmierzają do zwiększenia korzyści naszego mocodawcy oraz sprawnego i efektywnego egzekwowania praw i roszczeń Klientów.

Sprawy rejestrowe
Na życzenie Klienta nasza Kancelaria Adwokacka w Płocku przeprowadza proces rejestracji podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Porady Prawne
W ramach kompleksowej obsługi prawnej udzielamy porad prawnych w sprawach dotyczących następujących gałęzi prawa:

 • prawo administracyjne
 • prawo autorskie
 • prawo bankowe
 • prawo budowlane
 • prawo cywilne
 • prawo energetyczne
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo handlowe
 • prawo karne
 • prawo karne – skarbowe
 • prawo konkurencji
 • prawo ochrony danych
 • osobowych
 • prawo ochrony
 • środowiska
 • prawo pracy
 • prawo przewozowe
 • prawo reprywatyzacyjne
 • prawo rodzinne
 • prawo rzeczowe
 • prawo spadkowe
 • prawo spółdzielcze
 • prawo telekomunikacyjne
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo upadłościowe
 • prawo wekslowe
 • prawo własności przemysłowej
 • prawo zamówień publicznych
 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne i inne
 • sprawy rejestrowe
 • windykacja.

Zadzwoń

Zależy Ci na czasie zadzwoń!

Pierwsza konsultacja telefoniczna gratis. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania zadzwoń!

Napisz

Opisz nam swoją sprawę

Opisując wcześniej sprawę łatwiej nam będzie się do niej odnieść podczas rozmowy.